Print
Category: اخبار مرکز
Hits: 193

روئیت هلال ماه ربیع الاول در منطقه پرند استان تهران

- این رصد در غروب روز شنبه 26 مهر ماه مصادف با 29 ماه صفر 1442 انجام پذیرفت .